Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om deze te optimaliseren.
Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

SLUITEN

Uw donatie maakt Écht het verschil

Steun ons met uw donatie.
Samen maken we Vianen een icoon rijker..!

U kunt ook éénmalig doneren door het scannen van de QR-code

Wilt u meer doen dan éénmalig doneren en bijvoorbeeld per kwartaal, half jaar of jaarlijks een donatie doen? Scroll dan door naar beneden op deze pagina.

Samen herbouwen we de historische Wipkorenmolen

Met uw donatie brengt u de realisatie van de historische Wipkorenmolen een stukje dichterbij. Elke bijdrage, klein of groot, helpt. Samen maken we Vianen een icoon rijker.

Hart voor historie en oude ambachten

Belang van behoud Nederlands cultureel erfgoed

Samen maken we de herbouw mogelijk

Bijdrage aan culturele en toeristische activiteiten

WORD DONATEUR VAN DE VIAANSE WIPKORENMOLEN
Het kan al vanaf 10 euro..!

Met het invullen van dit formulier geeft u aan dat u akkoord gaat dat het ingevulde bedrag via automatische incasso op een door u gekozen periode wordt afgeschreven van uw bankrekening en wordt gestort op rekeningnummer NL28 RABO 0154 1352 67 t.n.v. Stichting Herbouw Wipkorenmolen Vianen.

Toch niet periodiek, maar éénmalig doneren en ons op deze manier steunen..?

Natuurlijk hoeft u niet per kwartaal, half jaar of jaarlijks te doneren. Als u ons wilt steunen met een éénmalige donatie is dat uiteraard ook mogelijk.

Ik doneer tot wederopzegging een bedrag van

Mijn contactgegevens

Tussentijds opzeggen..?

Natuurlijk is dat mogelijk..! U kunt uw periodieke donatie altijd opzeggen. Als u één (1) maand voor het einde van de periode ons per e-mail laat weten te willen stoppen, zorgen wij voor beëindiging van uw donatie. Er zijn verder geen verplichtingen of "kleine lettertjes".

Uw donatie is aftrekbaar van de belasting..!

Omdat onze stichting officieel een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is, vormen giften aan de Stichting Herbouw Wipkorenmolen Vianen onder bepaalde voorwaarden in de inkomstenbelasting een persoonsgebonden aftrek (aftrekbaar in box 1). Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen periodieke giften (gift gedurende 5 jaar) en andere giften (alleen het meerdere aftrekbaar als boven een bepaalde drempel wordt geschonken). Overweegt u om aan de stichting te schenken en wilt u gebruik kunnen maken van het belastingvoordeel, neem dan gerust contact op en stuur ons een e-mail.

Uw privacy staat bij ons voorop..!

In verband met de privacywet, die met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 25 mei jl. van kracht is geworden, informeren wij u hoe de Stichting Herbouw Wipkorenmolen Vianen omgaat met uw persoonsgegevens, emailgegevens en betalingsgegevens die u aan ons heeft verstrekt voor het donateurschap.

De Stichting Herbouw Wipkorenmolen Vianen slaat deze gegevens uitsluitend op voor het periodiek via e-mail toezenden van een nieuwbrief en voor de door u goedgekeurde periodieke betaling van het donateurschap via een automatische incasso. Uw gegevens worden in geen enkel geval, zonder uw toestemming, doorgegeven aan derden of voor andere doeleinden gebruikt als hierboven omschreven.

Voor de e-mail nieuwsbrief kunt u zich te allen tijde afmelden. Dit doet u door een e-mail te sturen naar info@wipkorenmolenvianen.nl met als onderwerp “Afmelden nieuwsbrief”. Wij verwijderen u dan per omgaande van de mailinglijst. Voor het stopzetten van de automatische incasso van uw donateurschap stuurt u een mail naar info@wipkorenmolenvianen.nl met als onderwerp “Stopzetten automatische incasso”. Wij verwijderen uw betalingsgegevens dan uit ons systeem.

Heeft u nog vragen over de bescherming van uw persoonsgegevens of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op, ook via info@wipkorenmolenvianen.nl

© 2024 | Stichting Herbouw Wipkorenmolen Vianen  
Design by: © Fecit Vormgevers bv