Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om deze te optimaliseren.
Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

SLUITEN

Bouwwerkzaamheden Wipkorenmolen
déze week van start..!

Na enige tijd weinig nieuws over de herbouw van de historische wipkorenmolen in de Buitenstad van Vianen kan nu met toch wel enige trots worden gemeld dat al deze week wordt gestart met bouwactiviteiten.

Wat staat er de komende weken te gebeuren

 • Uitzetwerk
  Op basis van kadastrale informatie is deze week al uitzetwerk verricht voor de exacte plaatsbepaling van de molen en de aan te brengen heipalen en funderingsbalken.
 • Bouwrijp maken terrein
  Vrijdag 6 augustus start het bedrijf Agterberg b.v. met grondwerkzaamheden om het bouwterrein bouwrijp te maken. Het bouwterrein wordt daarna afgezet met bouwhekken om te voorkomen dat onbevoegden het bouwterrein kunnen betreden. 
 • “Nulmeting” panden nabij bouwplaats
  Voordat er daadwerkelijk wordt gestart met bouwwerkzaamheden laten bij panden die in de directe omgeving van de bouwlocatie staan een zogenaamde nulmeting uitvoeren door een gespecialiseerd bedrijf. Dit heeft als doel de huidige bouwkundige conditie van deze panden te inspecteren en formeel vast te leggen in een rapportage en fotoverslag vóóruitlopend op de start van de bouwwerkzaamheden. Mocht er, uiteraard onverhoopt schade aan een pand ontstaan door onze bouwwerkzaamheden, dan is dit verzekerd via een door ons inmiddels afgesloten CAR-verzekering.
 • Heiwerk en fundering
  Volgens planning starten maandag 23 augustus de heiwerkzaamheden. Er worden een aantal zogenaamde holle buispalen geheid voor de fundering van de molen. Dit heiwerk, dat enkele dagen in beslag neemt, wordt uitgevoerd door P. Vermeulen Heiwerken b.v. Na het heiwerk worden de betonnen funderingsbalken voor de molen gestort. Het Viaanse bedrijf FD Bouw (Matton) gaat deze werkzaamheden uitvoeren.

Onderbouw molen eerste échte doel

We hebben de verdere bouw van de molen via een aanbestedingsprocedure gegund aan Molenbouw De Jongh B.V. en deze week is opdracht gegeven om, na de aanleg van de fundering te starten met het realiseren van de onderbouw van de molen. Naar verwachting kan al in september een start worden gemaakt met deze werkzaamheden, maar dit is nog wel afhankelijk van de planning van De Jongh.

Een terugblik

In de periode begin 2020 tot nu toe heeft ons team niet stilgezeten. Er is het nodige bereikt, voorbereid en in gang gezet. De bestemming van ons perceel waar de molen op wordt gebouwd is aangepast en vastgelegd in een zgn. inpassingsplan. Ook is de omgevingsvergunning (bouwvergunning) door de gemeente verleend. Voor beiden zijn alle benodigde procedures doorlopen en succesvol afgerond.

Naast de vele sponsors in natura en de door gemeente Vijfheerenlanden (destijds Vianen) toegekende investeringsbijdrage hebben we eind 2019/begin 2020 óók met succes een stevig bedrag aan Europerse (LEADER)subsidie toegezegd gekregen. 

© 2021 | Stichting Herbouw Wipkorenmolen Vianen  
Design by: © Fecit Vormgevers bv
Fotografie: © Fotostudio Marks