Veel gestelde vragen

We krijgen heel regelmatig vragen van belangstellenden over de wipkorenmolen. Onderstaand vindt u de meest gestelde vragen en een helder antwoord bij elke vraag.

Het duurt allemaal zo lang. Hoe komt dat..?

Het kost veel tijd en geld (zo'n 1,2 miljoen euro) om deze molen te herbouwen. We zijn nu al zover dat we heel veel materialen hebben en veel toezeggingen van ondernemers en inwoners die willen helpen. De bouwvergunning is aangevraagd en de gemeente Vianen heeft de al in 2015 beloofde investeringsbijdrage nu definitief toegezegd.

Komt die molen er nu wel of niet..?

Ja, de molen komt er zeker..! We verwachten het eerste kwartaal van 2019 daadwerkelijk aan de slag te kunnen en met de bouw van de molen te starten. 

Welke resultaten heeft de stichting nu precies bereikt..?

Materialen, toezeggingen van ondernemers. Een plaats in de uiterwaarden, die ons eigendom is. Een terp, die is aangelegd om de molen op te kunnen bouwen. Alle bouwmaterialen en toezeggingen voor het uitvoeren van de benodigde werkzaamheden van het onderste deel van de molen liggen klaar. Als de bouwvergunning er is, kunnen we direct aan de slag.

Wanneer gaan jullie bouwen..?

We verwachten dat we in het eerste kwartaal van 2019 de eerste funderingspalen kunnen aanbrengen. Dat worden overigens "boorpalen" en geen prefab betonpalen. Zwaar heiwerk zal dus niet nodig zijn.

Hoe zit het eigenlijk met de bouwvergunning..?

De bouwvergunning is op 2 juli 2018 aangevraagd. Er moet nu een kleine aanpassing in het bestemmingsplan plaatsvinden. Daarvoor is een specialistisch bureau ingeschakeld, dat deze wijziging gaat voorbereiden. Dit bureau doet dit overigens geheel gratis voor ons.

Wordt de molen een monument..?

Nee, niet in eerste instantie. Dit kan alleen als er in de molen authentieke molenonderdelen van écht substantiële omvang worden gebruikt, die op zich al de status van monument hebben. Dan kan gelijk de gehele molen als een monument worden aangemerkt.

Hoe duurzaam wordt de molen..?

We bouwen de molen met heel veel materialen, die we aangeboden hebben gekregen. Denk aan een molen die is afgebroken is en onderdelen over heeft. Of aan planken die ergens over zijn, bestaande kozijnen die passen, te hergebruiken metselstenen en straatklinkers én de molenstenen die we onlangs in België hebben opgehaald. Zoveel mogelijk hergebruik dus.

Verder komt in de molen komt een duurzame installatie, waarmee we onze eigen stroom kunnen opwekken en kunnen opslaan. We gebruiken de wind straks dus optimaal..! Buiten komen oplaadpunten voor e-bikes en scootmobiels.

Gaat de bouw van de molen niet veel overlast veroorzaken..?

Uiteraard blijft de bouw van de molen straks niet ongemerkt en zal soms voor wat overlast zorgen. We zijn ons daar terdege van bewust. Maar we gaat ervoor zorgen dat dit tot een minimum wordt beperkt. Materiaal en materieel wordt zoveel mogelijk met kleine vrachtwagens aangevoerd. Voor sommige delen van de molen gaan we onderzoeken of vervoer en aanvoer over water mogelijk is.

En natuurlijk houden we omwonenden goed geïnformeerd over de bouwplanning en wat wanneer gaat gebeuren. En we stellen feedback en suggesties van diezelfde omwonenden zeer op prijs.

Gaat de molenaar graan malen op de molen..?

Uiteraard..! Zodra de molen werkt, wordt er graan tot meel gemalen, waarmee onder meer brood, pannenkoeken en cake gebakken kan worden. We willen ook meel en meelproducten gaan leveren aan de bakkers en restaurants in Vianen. En natuurlijk kunt u zelf meel kopen in de molenwinkel die in de molen komt en via de website.

Welke functies krijgt de molen eigenlijk allemaal..?

In eerste instantie natuurlijk het malen van koren/graan. Maar ook wordt de molen een kleinschalig verkooppunt van de eigen producten. Daarnaast wordt het een “rustpunt” voor fietsers en passanten, waar een drankje (koffie/thee/fris) te koop en te nuttigen is. Er komen ook oplaadpunten voor o.a. elektrische fietsen. En natuurlijk wordt de molen gewoon een heel mooi onderdeel van de Viaanse skyline.

Krijgt de molen een winkel..?

Ja, dat wordt een winkel met onze eigen molenproducten. We onderzoeken ook of we Viaanse streekproducten kunnen gaan verkopen in de molenwinkel.

Wat wordt er straks allemaal bij de molen georganiseerd..?

We organiseren er sowieso onze eigen open dagen en de verkoop van meel en andere eigen molenproducten. Elektrische fietsen en scootmobiels kunnen er worden opgeladen via speciale laadpalen. Natuurlijk wordt het ook mogelijk samen met anderen bijvoorbeeld een evenementje te organiseren.

Heeft u zelf een vraag, die hierboven niet bij de veel gestelde vragen staat..? Stel hem dan aan ons..! Klik op onderstaande button, stel uw vraag via een e-mail en u krijgt binnen 48 uur antwoord op uw vraag.

stel uw vraag

© 2017 Stichting Herbouw Wipkorenmolen Vianen
Fotografie: © Fotostudio Marks