Voor de realisatie van de wipkorenmolen is veel geld nodig. De totale bouwkosten inclusief BTW (stichtingskosten) bedragen zo’n 1,2 miljoen euro. Dit bedrag moet voor het overgrote deel bijeengebracht worden door middel van sponsoring en donaties.

Inmiddels hebben we een groot aantal sponsors weten te vinden, die ons steunen bij de bouw van de molen. Een overzicht van deze sponsors kunt u bekijken door te klikken op onderstaande button.

Financieel Overzicht
Inkomsten en Uitgaven + Dekking

In het Financieel overzicht inkomsten en uitgaven + dekking is zichtbaar wat de financiële stand van zaken van ons "project" is per 1 mei 2018.

Op 1 mei 2018 ligt de zgn. dekkingsgraad op 68%. Dit wil zeggen dat we 68% van de totaal benodigde stichtingskosten voor de bouw van de molen al bijeen hebben.
Een bedrag van 809.030,- euro..!!!

Bekijk het
  Financieel overzicht inkomsten en uitgaven + dekking  

In het overzicht kunt u per fase/faseonderdeel zien welke kosten zijn begroot en hoeveel we daarvan hebben gedekt door "harde" toezeggingen van onze sponsors.

Verder kunt u dit onderstaand "per realisatiefase" nog eens overzichtelijk bekijken. U kunt een overzicht openen door te klikken op de desbetreffende button.

Historie

De oorspronkelijk in 1691 gebouwde molen heeft een lange en veelbewogen historie
Lees meer

Project

Voor de herbouw van de wipkorenmolen is een uitvoerig plan van aanpak opgesteld
Lees meer

Sponsors

Er zijn inmiddels een aantal sponsors die een bijdrage leveren aan de realisatie van de molen
Lees meer

© 2017 Stichting Herbouw Wipkorenmolen Vianen
Fotografie: © Fotostudio Marks